ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Belay, Getahun.
ชื่อเรื่อง Distribution and characteristics of petroleum source rocks in oil well IF 30 03s Ban Nong Yao Fang basin Northern Thailand = การกระจายตัวและลักษณะสมบัติของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมในหลุมเจาะ ไอเอฟ 30 03 เอส บ้านหนองยาว แอ่งฝาง ภาคเหนือของไทย Getahun Belay.
หัวเรื่อง Oil wells -- Thailand, Northern;Geology, Stratigraphic -- Cenozoic.;Oil well logging -- Thailand, Northern;Petroleum -- Geology -- Thailand, Northern;Ban Nong Yao (Chiang Mai)
จำนวนหน้า xiv, 165 leaves : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1992.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Geology
โน้ต Thesis (Master of Science (Geology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 152-161
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992.