ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธเนส ชาวนาทุ่ง
ชื่อเรื่อง การยอมจำนนของชุมชนต่อปัญหามลพิษจากฟาร์มปศุสัตว์ : กรณีบ้านป่าข่อยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่;ปศุสัตว์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่;บ้านป่าข่อยเหนือ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544