ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชระ พนิตธรรมกูล
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกต้นยางนาของประชาชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ต้นไม้ในเมือง -- สารภี (เชียงใหม่);ยาง -- สารภี (เชียงใหม่);การอนุรักษ์ป่าไม้ -- สารภี (เชียงใหม่);การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฎ, 69 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541