ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมพล ดวงแข
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ปฎิบัติงานที่พักอาศัยอยู่ใน บ้านพักพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน;ทรัพยากรธรรมชาติ;ไฟฟ้า;น้ำ
จำนวนหน้า ฑ, 157 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545