ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ ศรีสุวรรณภรณ์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสียในโครงการจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ = The Participation of stakeholders in the cluster of garbage disposal in Chiang Mai Province's Southern Zone
หัวเรื่อง ขยะ -- เชียงใหม่;การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่;การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 158 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [123]-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551