ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัญญวัจน์ ชลวิชิต
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์ทัศนียทรัพยากรในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณ ถนนราชดำเนิน ถนนท่าแพ และถนนเจริญเมือง
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;ภูมิทัศน์;ทัศนียภาพ;เมือง -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 172 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [116]-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545