ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณี ธงเธียร
ชื่อเรื่อง การจัดการป่าชุมชนบ้านต๊ำในกับหลักการจัดการของกรมป่าไม้ : กรณีศึกษา บ้านต๊ำใน ตำบลต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง กรมป่าไม้;ป่าชุมชน;ป่าไม้และการป่าไม้;บ้านต๊ำใน (พะเยา)
จำนวนหน้า ฎ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545