ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิ่งกาญจน์ ตันติวิมลกิจ
ชื่อเรื่อง การจัดการพืชสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ของชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Medicinal plant management in the forest conservation area of Hua Thung village community, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง พืชสมุนไพร -- เชียงดาว (เชียงใหม่);ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556