ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวัช นิกรวงศ์สิริ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน = Factors influencing of Clients of Band fro Agriculture and Agriculture Co-operative Partieipation in Debt Freezing Project for small and poor farmers Nan Province
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร;หนี้;การบรรเทาภาระหนี้;เกษตรกร -- น่าน
จำนวนหน้า ฎ, 73 แผ่น : ตาราง,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68-70]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552