ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดำเกิง ลักษณะโยธิน
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = Political participation in Lampang Municipality
หัวเรื่อง เทศบาลนครลำปาง;การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง;การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ลำปาง;ไทย -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ฌ, 80 แผ่น : ตาราง,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68-70]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552