ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชนา ปงปินตา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Life insurance purchasing behavior of Kasikorn Bank's customers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกสิกรไทย;ประกันชีวิต -- เชียงใหม่;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 67 แผ่น : ตาราง,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59-60]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552