ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณพร แสงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง สมรรถนะที่ต้องการและที่เป็นของบุคลากรในเต๋า การ์เด้นท์ เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ = Required and actual pensonal competeney in Tao Garden Health Spa and Resort, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เต๋า การ์เด้นท์ เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท -- พนักงาน;สมรรถภาพในการทำงาน;การพัฒนาตนเอง;การทำงาน;สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 170 แผ่น : ตาราง,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [151-152]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552