ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายฝน ตุ๊ดคง
ชื่อเรื่อง คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือในหมู่บ้าน เวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = Causative verbs of cooking in Northern Thai Dialect in Wiang Nong Long Village, Wang Phang Sub-district, Wiang Nong Long district, Lamphun province
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา;ภาษาล้านนา -- คำกริยา
จำนวนหน้า ฏ, 201 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 140-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555