ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภัสสรา ห่อทอง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สัมพันธสารในรายการวิทยุ คลับฟรายเดย์ = Discourse analysis of Club Friday radio program
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- วจนะวิเคราะห์;ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;วจนะวิเคราะห์;รายการวิทยุ
จำนวนหน้า ฑ, 292 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 219-222
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557