ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คันธา กรองแก้ว
ชื่อเรื่อง สัตว์ในสำนวนไทใหญ่ : การวิเคราะห์ความหมายและโลกทัศน์ = Animals in Thai Yai idioms : semantics analysis and world views
หัวเรื่อง ภาษาไทใหญ่ -- สำนวนโวหาร;สัตว์ในวรรณกรรม;สุภาษิตและคำพังเพย
จำนวนหน้า ฌ, 229 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 183-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557