ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธีรา คำบุญเรือง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สัมพันธสารของเพลงที่แต่งโดยอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข = Discourse analysis of lyrics by Apiwat Eurthavornsuk สุธีรา คำบุญเรือง;Discourse analysis of lyrics by Apiwat Eurthavornsuk
หัวเรื่อง อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, -- 2525-;เพลง -- ประวัติและวิจารณ์
จำนวนหน้า ฎ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557