ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุณี อินทรกำแหง
ชื่อเรื่อง คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นอีสาน ในหมู่บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = Causative verbs of cooking in Northeastern Thai dialect at Makha village, Makha Sub-district, Kantharawichai district, Mahasarakham province
หัวเรื่อง ภาษาไทยถิ่นอีสาน;ภาษาไทยถิ่นอีสาน -- คำกริยา
จำนวนหน้า ฎ, 231 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555