ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระมหาวีระพล ไฝ่แจ้คำมูล
ชื่อเรื่อง ช้างในนิทานพื้นบ้านล้านนา = Elephant in Lanna folktale
หัวเรื่อง นิทานพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ);นิทานพื้นเมืองไทย;สัตว์ในวรรณกรรม
จำนวนหน้า ฎ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 161-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณพิตวิทยาลัย 2557