ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระมหาอมรเทพ อมรเทโว (หล้าน้อย)
ชื่อเรื่อง ธุดงควัตรตามสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต = DhutagaVatta in Phra Arjan Mun Bhuridattos line of religious practice
หัวเรื่อง กรรมฐาน;จิต
จำนวนหน้า ต, 381 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 352-357
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556