ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัสฐนันท์ กรรณกุลศรัณย์
ชื่อเรื่อง การเปิดรับ การใช้และความพึงพอใจในสื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on media of hemorrhagic fever campaign of people within Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สื่อมวลชน -- เชียงใหม่;การสื่อสาร;ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ฐ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556