ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ชื่อเรื่อง กระเทยโรงงาน : ชีวิตและตัวตนข้ามเพศของแรงงานอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Factory Kathoeys : transgendered lives and selves of migrant labors from the Northeastern Region
หัวเรื่อง บุคคลข้ามเพศ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);กะเทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);การย้ายถิ่นของแรงงาน
จำนวนหน้า ฒ, 271 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 262-270
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557