ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิติมา ขุนทอง
ชื่อเรื่อง ปฏิบัติการช่วงชิงความรู้เรื่องพลังงานจากถ่านหิน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Problem contesting knowledge in coal-based energy : a case study of the Wiang Haeng Coal Mining Development Project in Wiang Haeng District, Chiang Mai provinces
หัวเรื่อง เหมืองแร่ -- เวียงแหง (เชียงใหม่);ถ่านหิน;เหมืองแร่ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า ฐ, 199 แผ่น : แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 186-198
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555