ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิขรินทร์ เสวตวิหารี
ชื่อเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน = Local museum management at Rong Meng temple through community participation approach
หัวเรื่อง พิพิธภัณฑ์ชุมชน;พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;พิพิธภัณฑ์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 202 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 190-192
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556