ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉฎาภา อินทกุล
ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อการเผยแพร่และสืบทอดศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กแบบคณะโจหลุยส์ในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ = Management process for publishing and promoting awarence of Jo Louis small puppet troupe at school in Chiang Mai
หัวเรื่อง หุ่นและการเล่นหุ่น -- เชียงใหม่;หุ่นกระบอก;ศิลปะการแสดง
จำนวนหน้า ฑ, 129แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 124-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556