ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวัชชัย ทำทอง
ชื่อเรื่อง การจัดการวัดร้างในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ = The Abandoned temple management in Chiang Mai old city
หัวเรื่อง วัด -- เชียงใหม่;วัด -- การอนุรักษ์และบำรุงรักษา
จำนวนหน้า ต, 204 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 202-204
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย 2556