ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณิชาพร แสงเหมือนขวัญ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวยอง ในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Cultural route Study of Yong Community in Pa Sang District, Lamphun Province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ป่าซาง (ลำพูน);ไทยอง;ป่าซาง (ลำพูน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฒ, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 188-196
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555