ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชวาล สุรินทร์
ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมตลาดโบราณเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี = The Management for enhancing effectiveness cultural heritage development and conservation of the Kao-Hong ancient market, Suphanburi Province
หัวเรื่อง ตลาดโบราณเก้าห้อง;ตลาด -- สุพรรณบุรี;การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย;วัฒนธรรมไทย;สุพรรณบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จำนวนหน้า ฒ, 172 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557