ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมธาพร ผมขาว
ชื่อเรื่อง การจัดการมรดกวัฒนธรรมเมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเยาวชนในท้องถิ่น = Cultural heritage management to Mueang Li, Li district, Lamphun province to a historical and cultural learning source for a youth of local community
หัวเรื่อง เมืองโบราณ -- ลี้ (ลำพูน);วัฒนธรรม -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฐ, 129 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556