ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anantika Ratnamhin
ชื่อเรื่อง Vegetative propagation of rare tree species for forest restoration = การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของต้นไม้หายากเพื่อการฟื้นฟูป่า
หัวเรื่อง Plant propagation;Tree -- Reproduction;Forest regeneration
จำนวนหน้า xiii, 93 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Science
โน้ต Thesis (Master of Science (Environmental Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 70-73
ภาษา English
ปีการศึกษา 2010