ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัศวิน แสนสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อไฟฟ้าสาธารณะเขต 3 เทศบาลเมืองลำพูน = Satisfaction evaluation of people to public electricity in section 3 Lamphun Municipalities
หัวเรื่อง การจ่ายพลังงานไฟฟ้า -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;การใช้พลังงานไฟฟ้า;บริการสาธารณะ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 65 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555