ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การศึกษาสถานภาพทางการคลังของเทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = A study of fiscal situation of Mae Hia Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การคลังเทศบาล -- เชียงใหม่;การคลังท้องถิ่น
จำนวนหน้า ธ, 166 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 164-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555