ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
ชื่อเรื่อง สีสันในความรู้สึกของงานประเพณีและพิธีกรรมล้านนา = Colors in emotion of Lanna traditions and rituals
หัวเรื่อง จิตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จำนวนหน้า ฎ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตรกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตรกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552