ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญญะ สุยะวา
ชื่อเรื่อง การทดสอบแรงวัฏจักรของจุดต่อคาน - เสาคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใช้การเชื่อมแผ่นเหล็ก = Cyclic load test of precast concrete beam to column welded plate connections ธัญญะ สุวายะ
หัวเรื่อง เสาคอนกรีต -- การทดสอบ;คาน
จำนวนหน้า น, 342 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 210-212
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555