ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธรรมนูญ เพลิดเพลิน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการมัลติทาสก์สำหรับดอสโดยวิธีการโพลลิ่ง
หัวเรื่อง ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์);เอ็มเอส-ดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฐ, 74 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539