ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล
ชื่อเรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิงในระบบสายส่งแรงสูง 500 กิโลโวลต์ : กรณีศึกษา แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก
หัวเรื่อง สายไฟฟ้า;ไฟฟ้าแรงสูง;อีเอ็มทีพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า 194 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538