ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกษมสุข รัตนาชัยพงษ์
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเก็บกัก กับอัตราการไหลเข้าและไหลออกในช่วงของลำน้ำ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก
หัวเรื่อง วิศวกรรมชลศาสตร์;แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ);น้ำ;แม่น้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);แม่น้ำน่าน;แม่น้ำยม;แม่น้ำชี
จำนวนหน้า ฏ, 175 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538