ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Development of supply chain performance evaluation model of gems and jewelry industry in Chiang Mai and Lamphun Provinces
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์;อุตสาหกรรมอัญมณี -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรมอัญมณี -- ลำพูน;อุตสาหกรรมเครื่องประดับ;การจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ก-ฏ, 178 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- หาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549