ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรอุมา เกรียงไกรวุฒิ
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Information system for package selection in electronics industry
หัวเรื่อง บรรจุภัณฑ์;การจัดการฐานข้อมูล;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ก-ฐ, 228 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- หาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549