ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนกานต์ วุฒิวรคุปต์
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าบนทีนัตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณภาพ = Improvement of zinc electro-coating process on T-Nut using quality engineering technique
หัวเรื่อง การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า;การชุบเคลือบผิวโลหะ;สังกะสี -- การชุบ
จำนวนหน้า ญ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549