ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประพัฒน์ เชื้อไทย
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้โครงการนิคมอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง;นิคมอุตสาหกรรม -- ลำปาง;อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง;โครงการนิคมอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง
จำนวนหน้า ฒ, 323 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 203-207
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548