ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ หงส์จิตตินันท์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการบำรุงรักษาระบบขนส่งถ่านลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ = The Development of a computer program for maintenance management of Lignite handing system: MAE MOH Mine
หัวเรื่อง ลิกไนต์ -- การขนส่ง;การบำรุงรักษา;เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง;เหมืองถ่านหิน -- ลำปาง
จำนวนหน้า ก-ฌ, 219 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 173-174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549