ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วฐา มินเสน
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้ขายยาอัตโนมัติในหอพักและห้องเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study of drug vending machines in apartments and hostels in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เครื่องขายอัตโนมัติ -- การออกแบบและการสร้าง;หอพัก -- เชียงใหม่;ตู้ยา -- การออกแบบและการสร้าง
จำนวนหน้า ท, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549