ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรเศรษฐ์ บุญเหมย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา = Logistics cost analysis in fruit juice manufacturing factory using time-driven activity based costing
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;ต้นทุนทางอุตสาหกรรม;การบัญชีต้นทุนกิจกรรม;อุตสาหกรรมน้ำผลไม้;การบริหารงานโลจิสติกส์
จำนวนหน้า ฒ, 189 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 155-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556