ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพจน์ ศิริรักษ์
ชื่อเรื่อง การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพ่นเคลือบแบบอาร์คไฟฟ้าสำหรับลวดโลหะที่ผลิตในประเทศไทย = Optimum condition of electric arc spray coating for metal wire produced in Thailand
หัวเรื่อง ลวด -- การเคลือบผิว;การชุบเคลือบผิวโลหะ;การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
จำนวนหน้า ด, 447 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549