ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมคิด สมนักพงษ์
ชื่อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอัลกอฮอล์ด้วยเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านโดยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimization of alcohol production by the local-made liquor still using design of experiment techniques
หัวเรื่อง แอลกอฮอล์ -- การกลั่น;สุรา -- การกลั่น;เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
จำนวนหน้า ก-ด, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 123-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549