ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นฐารัต รอดมา
ชื่อเรื่อง การลดการบาดเจ็บสะสมในกลุ่มพนักงานสอยลวดเข้าเครื่องทอลวดตาข่าย 5 หัวโดยการใช้แนวทางทางการยศาสตร์ = The Alleviation of Cumulative Trauma Disorder in 5 bar weaving machine operators using ergonomics approach
หัวเรื่อง เครื่องทอลวดตาข่าย
จำนวนหน้า ก-ฑ, 228 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549