ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อดิศร เรืองไรลักษมี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนการส่งงานสำหรับระบบซ่อมบำรุงแผนกโรงงานเครื่องกลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Development of ordering procedure information system for maintenance system in Mae Moh electrical Generation Machinery Department
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ;วิศวกรรมเครื่องกล -- แม่เมาะ (ลำปาง)
จำนวนหน้า ก-ฑ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549