ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จำเริญ เขื่อนแก้ว
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารจากข้าว = Application of target costing technique for product development of high nutrient beverage from rice
หัวเรื่อง การบริหารงานผลิต;การจัดการอุตสาหกรรม;ผลิตภัณฑ์ข้าว -- ต้นทุนการผลิต;การผลิต
จำนวนหน้า ต, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552