ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพดล วังมณี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยในการเชื่อมอาร์คด้วยแก๊สปกคลุม สำหรับเหล็กกล้า เอส 50 ซี โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ = Parametric analysis of gas metal arc welding for S50c steel using Taguchi design of experiments
หัวเรื่อง เหล็กกล้า;เหล็ก -- การเชื่อม;วิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนหน้า ฏ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554