ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัชรี นิ่มศรีกุล
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ = Application of multiple criteria decision making for selecting the freight logistics hubs in Thailand on the economic corridors
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ไทย;การขนส่งสินค้า -- ไทย;การจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ก-ฮ, 428 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-178
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552